Thursday, September 6, 2007

سرود ملی ای ایران ای مرز پرگهر Ey Iran

سرود ملی ای ایران ای مرز پرگهر
تقدیم به همه فرزندان ایران

ای ایران ای مرز پر گهر.
ای خاكت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان.
پاینده مانی و جاودان
ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم .
جان من فدای خاك پاك میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام.
دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما.
پاینده باد خاك ایران ما
سنگ كوهت دُر و گوهر است.
خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كنم.
برگو بی مهر تو چون كنم
تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست.
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام.
دور از تو نیست ، اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ما.
پاینده باد خاك ايران ما
ایران ای خرم بهشت من.
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیكرم.
جز مهرت بر دل نپرورم
از … آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلم.
مهرت ار برون رود چه می شود دلم
مهر تو چون ، شد پیشه ام.
دور از تو نیست ، انديشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ما.
پاینده باد خاك ایران ما

mp3
سرود ملی ای ایران را
بصورت مستقیم از یکی از لینکهای زیر دانلود کنید
Download Ey Iran
کلیک راست و انتخاب گزینه
= save As targat

از اینجا دانلود کنید 1
از اینجا دانلود کنید 2
از اینجا دانلود کنید 3
از اینجا دانلود کنید 4
از اینجا دانلود کنید 5
از اینجا دانلود کنید 6
از اینجا دانلود کنید 7
از اینجا دانلود کنید 8
از اینجا دانلود کنید 9
از اینجا دانلود کنید 10
از اینجا دانلود کنید 11
از اینجا دانلود کنید 12